Vi tar hand om helheten

Anders Byggare har lång erfarenhet och hög kompetens när det gäller att leda, samordna och utföra byggprojekt åt fastighetsägare, kommuner och region. Vi tar oss an såväl byggserviceuppdrag som större entreprenader samt allt från kulturbyggnader till kontor och sjukhusmiljöer.

Vi har genomfört en rad stora projekt såsom bland annat:

  • Ombyggnationer i Stockholms konserthus
  • Ett flertal ny- och ombyggnationer på Karolinska universitetssjukhuset
  • Huset till Karolinska Universitetssjukhusets moderna tryckkammare

För renoveringen av Bloms hus blev vi år 2018 även nominerade till Stockholms byggmästareförenings ROT-pris. Bloms hus uppfördes på 1830-talet och är numera förvaltningsbyggnad för Stockholms universitet.

Nöjd kund är vårt fokus - Att du som kund ska vara nöjd med resultatet är en självklarhet. Men vi nöjer oss inte där – vi vill att du ska vara mer än nöjd! Därför för vi en tydlig dialog med dig genom hela projektet och försäkrar oss om att vi vet exakt vad du vill ha.

Vi renoverar, bygger om och bygger till
Anders Byggare har bred erfarenhet och kunskap kring renoveringar och ombyggnationer av olika slag. Vi arbetar med allt från hyresgästanpassningar i moderna fastigheter till renoveringar i kulturminnesmärkta fastigheter.

Hyresgästanpassningar kan exempelvis vara:

  • Kontor
  • Lager
  • Butiker
  • Kontorshotell

Vi är spindeln i nätet under hela arbetets gång där vi håller i alla trådar och ansvarar för att slutresultatet blir som du förväntat dig. Behöver du ha din verksamhet igång medan vi arbetar där går det i de flesta fall att lösa.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i olika miljöer och att anpassa oss till rådande omständigheter. I ena änden av spektret har vi tidigare utfört renoveringar i Stockholms konserthus - en kulturhistoriskt värdefull byggnad som dessutom rymmer en störningskänslig verksamhet i form av arbetsplats för Kungliga Filharmonikerna. I andra änden finns kunder som Novum Forskningspark som var i behov av en total ombyggnad av 4000 kvadratmeter. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet av renoveringar, om- och tillbyggnader.

Byggservice ger trygghet för framtiden – där Anders Byggare är din trygga partner även när ditt projekt är avslutat. Har du ett kontinuerligt behov av underhåll eller anpassning av lokaler är vår byggservice din pålitliga tjänst som alltid finns där för dig. Anpassningar i efterhand för att verksamheten ska fungera perfekt hjälper vi givetvis också till med.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Omläggning av tak i Johanneshov
Omläggning av tak i Johanneshov