Tryckkammare KS

Tryckkammare KS

Uppförande av ny byggnad för tryckkammare.

Tryckkammaren togs i drift 2006 och var då unik i sitt slag. Den är 15 meter lång, väger 120 ton och är helt byggd av stål och aluminium och kan rymma 19 patienter. Den består av två behandlingsrum med tillhörande slussar varav den största salen är på 22 kvm. I tryckkammaren kan man ge syrgasbehandling i övertryck, en effektiv metod inte bara mot dykarsjuka utan även mot kolmonoxid- och brandröksförgiftning, livshotande infektioner och syrebrist. Anders Byggare byggde huset som kammaren står i. Huset färdigställdes helt förutom taket som lades på efter att kammaren lyfts på plats.

Beställare: Locum AB