Novum

Total ombyggnad av ca 4000 m2 till nya forskningslokaler.

Anders Byggare har genomfört en total ombyggnad av cirka 4000 kvadratmeter i Novum Forskningspark vid Karolinska Universitetssjukhuset. I Novum-byggnaden finns både privata företag och institutioner för akademisk forskning.

Beställare: Locum AB