Hybridsal Karolinska sjukhuset

Om och tillbyggnad för hybridsal.

Anders Byggare utförde en om- och tillbyggnad för en hybridsal på Karolinska, det vill säga en kombinerad röntgen- och operationssal. Hybridsalen finns i nära anslutning till Traumaenheten och används för att patienten inte ska behöva flyttas om man ändrar behandlingsstrategi. Hybridsalen är utrustad som en operationssal med samma anestesi- och operationsutrustning som på centraloperationsavdelningen.

Beställare: Locum AB