Bloms Hus

Renovering och ombyggnad av byggnadsminnet Bloms hus i samarbete med konservator.

Vi har genomfört en total invändig restaurering av byggnadsminnet Bloms hus i samarbete med konservator. Vi har även byggt om lokaler för ledningen på Stockholms Universitet.

Blom hus är byggnadsminne enligt kulturmiljölagen och ritat av arkitekten Fredrik Blom och invigdes 1838. Under åren har byggnaden ändrats en del och på senare tid har den huserat ledningen på  Stockholms Universitet. Vid ombyggnaden har huset försetts med helt nya installationer och ett modernt FTX-system för ventilation.

Beställare: Akademiska hus