Med samarbete som ledord

Samarbete, kommunikation och öppenhet är viktiga grundstenar i vår verksamhet. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i vår organisations kunskap, engagemang och kompetens.

1990 bildade Anders Lövgren företaget Anders Byggare AB med visionen att nära samarbeten med kunder och leverantörer skapar de bästa förutsättningarna för lyckade projekt. Samarbete är vårt ledord än idag. Därför har vi långsiktiga samarbeten med ett mindre antal utvalda underentreprenörer som vet vad våra beställare förväntar sig av oss i form av kostnad, tid och kvalitet.

Lång erfarenhet, engagerade och kunniga medarbetare gör att vi har ett gott anseende och ett starkt förtroende hos våra beställare. Vi är noga med kostnader, tid och kvalitet. Vi tror på yrkesstolthet, långsiktighet och att rätt ska vara rätt. Våra värderingar genomsyrar hela vår verksamhet, vilket vi tror bidragit till låg personalomsättning och många återkommande beställare.

Vi har en effektiv organisation med korta beslutsvägar från VD till våra projektledare och hantverkare ute i produktionen.

Vi är certifierade enligt Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA. Önskar du ta del av vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö vänligen kontakta oss på info@andersbyggare.se