Telefon: 08 82 93 80

Patric Hörner

VD/Produktionschef

070-782 12 57

Jouni Holopainen

Kalkyl/Inköp

070-473 73 77

Lena Hållgärde

Ekonomi/Administration

070-838 57 52

Daniel Lundgren

Logistik/Hjälpmedel

070-782 93 63

Linus Thorberg

Projektledare

070-751 67 98

Magnus Widell

Projektledare

070-778 81 10

Tomas Nordfeldt

Projektledare

070-795 57 37

Martin Palitz

Projektledare

070-782 93 64

Carl Wettebrandt

Projektledare

073-582 53 17

Kenny Löfström

Arbetsledare

073-613 95 50