Hybridsal KS

Anders Byggare

Om och tillbyggnad för hybridsal.
Beställare: Locum AB
Ansvarig: Linus Thorberg

Hybridsal - kombinerad röntgen- och operationssal. Hybridsalen finns i nära anslutning till Traumaenheten och används för att patienten inte ska behöva flyttas om man ändrar behandlingsstrategi. Hybridsalen är utrustad som en operationssal med samma anestesi- och operationsutrustning som på centraloperationsavdelningen.