Stocksundsgården

Stocksundsgården fasad

Om- och tillbyggnad av äldreboende.
Beställare: Danderyds Kommun
Ansvarig: Martin Palitz

Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende ligger vackert belägen i Stocksund. Anders Byggare uppförde en ny utvändig hiss samt byggde ut storköket. I samband med det så byggdes personalutrymmen om och installationer i undercentralen byttes ut.