Tillsammans genomför vi era byggprojekt

Anders Byggare AB utför renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader huvudsakligen åt professionella beställare såsom privata fastighetsägare, kommuner och landsting i Storstockholm. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att samordna både total- och utförandeentreprenader i egenskap av generalentreprenör. Vi jobbar ofta i känsliga miljöer till exempel kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ombyggnationer med pågående ordinarie verksamhet och sjukhus. Vi är en pålitlig entreprenör som levererar helhetslösningar i nära samarbete med våra kunder och leverantörer.