Bloms Hus

Renovering och ombyggnad av lokaler för ledningen på Stockholms Universitet.
Beställare: Akademiska hus
Ansvarig: Magnus Widell

Blom hus är byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen och är ritat av arkitekten Fredrik Blom och invigdes 1838. På bottenvåningen fanns Lantbruksakademiens samlingar av åkerbruks- och hushållsredskap och dessutom en bostad till Experimentalfältets inspektor. På andra våningen fanns akademiens högtidssal, och i den luftiga takvåningen sorterades och torkades frö. Under åren har byggnaden ändrats en del och på senare tid har den huserat ledningen på Stockholms Universitet. Vid ombyggnaden har huset försetts med helt nya installationer och ett modernt FTX-system för ventilation. En total invändig restaurering av byggnaden utfördes i samarbete med konservator.