Om oss

Erfarenhet, Kompetens & Engagemang

Affärsidé

"Anders Byggare AB ska erbjuda professionella tjänster inom renovering- om- och tillbyggnad. Med erfarenhet, kompetens och engagemang skapa ett attraktivt företag för medarbetare, kunder och leverantörer. Med samarbete och öppenhet som ledord ska vi skapa goda och långsiktiga relationer"

Anders Byggare AB har sedan starten 1990 strävat efter nära samarbete och samverkan med kunder och leverantörer. Vi vill bygga förtroende och långsiktighet i alla led. Engagerade och kunniga medarbetare är grunden till vår och våra kunders framgång. Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem är certifierat enligt BF9K. Det ger en trygghet och bekräftelse på att vi har ett väl fungerande ledningssystem.

  • Startades 1990
  • Verksamt i Storstockholm
  • Medlem i Sveriges Byggindustrier
  • Medlem i Stockholms Byggmästareförening
  • Certifierat enligt BF9K www.bf9k.se