När Anders Lövgren grundade bolaget 1990 slog han fast att  "Vi gör det tillsammans". Med det menade han att nära samarbete med kunder och leverantörer skapar de bästa förutsättningarna för lyckade projekt. Samarbete är mottot vi lever efter än idag.

Vi genomför byggprojekt åt fastighetsägare, kommuner och landsting i Storstockholm. Söker ni en byggentreprenör som är noga med kostnader, tid och kvalitet är ni hjärtligt välkomna till oss.

Tillsammans genomför vi era byggprojekt!